Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ανεβάζει ψηλά τον πήχυ η Attica

Tην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 748,74 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank.


Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, Ιωάννης Γαμβρίλης, μιλώντας στους παριστάμενους δήλωσε μεταξύ άλλων ότι:«Η Attica Bank, μία από τις πέντε τράπεζες της χώρας και μοναδική μη συστημική εισηγμένη, καλείται να επιτύχει την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αξιολόγηση που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος και οι οποίες ανέρχονται σε 584 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 748 εκατ. στο δυσμενές σενάριο. Στα ποσά αυτά εμπεριέχεται και προηγούμενη προσδιορισμένη ανάγκη για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 434 εκατ. ευρώ.

Στόχος της Διοίκησης είναι η κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου, χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έτσι ώστε η τράπεζα να συνεχίσει τη σχεδόν εκατονταετή πορεία της αυτόνομη και ισχυρή.

Ο βασικός μέτοχος
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη στήριξη του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ αλλά και των υπόλοιπων μετόχων, της διοίκησης, των στελεχών και του συνόλου του προσωπικού».

«H επιτυχία αυτή», τόνισε ο κ. Γαμβρίλης, «θα δώσει στην τράπεζα τη δυνατότητα να γίνει βασικό εργαλείο για την παροχή ρευστότητας στην οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στις καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην τεχνολογία και στις υποδομές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, αφού επεσήμανε ότι τον Μάρτιο «παρά τις έντονες πιέσεις στη ρευστότητα και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η Attica αποπλήρωσε στο ακέραιο το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης που είχε εκδοθεί το 2005, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επιβεβαιώνοντας μία ακόμα φορά την αξιοπιστία της», σημείωσε ότι «η τράπεζα κατέχει σημαντικές αξίες σε ακίνητα ως εξασφάλιση, οι οποίες σε εκτιμώμενες τιμές -χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι της αξιολόγησης- ανέρχονται στο 50% περίπου του ύψους του συνολικού της χαρτοφυλακίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου