Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Φόροι - σοκ ! Διαβάστε αναλυτικά

Ανατροπές στη φορολογία των οχημάτων με «ξήλωμα» όλου του ισχύοντος σήμερα καθεστώτος υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης, των τελών ταξινόμησης και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην έμμεση φορολογία. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνονται η διασύνδεση των τεκμηρίων διαβίωσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων με τις λιανικές τιμές πώλησης τόσο στα καινούργια όσο και στα μεταχειρισμένα, η κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και η ενσωμάτωσή του στα τέλη ταξινόμησης, τα οποία θα υπολογίζονται με βάση τις προ φόρων τιμές πώλησης των οχημάτων και τις εκπομπές ρύπων.

Στο «πακέτο» των μέτρων αύξησης της έμμεσης φορολογίας περιλαμβάνονται επίσης η επιβολή τέλους 5% επί των τιμολογίων σταθερής τηλεφωνίας, όπως αυτά υπολογίζονται από τις εταιρίες τηλεπικοινωνίας (προ ΦΠΑ), η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) 2 ευρώ ανά κιλό στον εισαγόμενο καφέ, η αύξηση του αναλογικού ΕΦΚ των τσιγάρων κατά 30% και του πάγιου φόρου κατά 14 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, η αύξηση των ΕΦΚ στο πετρέλαιο, στο υγραέριο και τη βενζίνη κατά 3 – 10 λεπτά το λίτρο, η αύξηση του ΕΦΚ στην μπίρα, η αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%, η επιβολή τέλους 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, η επιβολή φόρου στα «οχήματα» συλλογικών επενδύσεων, η επιβολή τέλους διαμονής στα ξενοδοχεία και η αύξηση του φόρου στα μικτά κέρδη των τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ. Το συνολικό ποσό των επιπλέον φορολογικών εσόδων που προσδοκάται να εισπραχθεί από την επιβολή όλων αυτών των μέτρων ανέρχεται σε 1,65 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις στους έμμεσους φόρους που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1) Αλλαγές στη φορολογία των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λοιπών οχημάτων:

Οι ρυθμίσεις που προωθούνται θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου και προβλέπουν:

α) Κατάργηση του κριτηρίου του κυβισμού των οχημάτων ως βάση για τη φορολόγησή τους. Ο υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης κάθε οχήματος θα γίνεται με βάση δύο κριτήρια: τη λιανική τιμή (προ φόρων) και τις εκπομπές ρύπων, με προοδευτική αναπροσαρμογή των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης. Δηλαδή, η φορολόγηση των καινούργιων αλλά και εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα απορρέει από την αξία λιανικής του κάθε μοντέλου που θα δηλώνει ο κάθε εισαγωγέας στην Υπηρεσία Αξιών του Τελωνείου και από το ύψος των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων. Στο τέλος ταξινόμησης θα ενσωματωθεί και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος θα πάψει να ισχύει ως αυτοτελής φόρος. Οι αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μείωση των τελικών τιμών πώλησης στα Ι.Χ. αυτοκίνητα χαμηλού κυβισμού, χαμηλής αξίας και πολύ χαμηλών εκπομπών ρύπων και αύξηση τιμών στα πολύ ακριβά αυτοκίνητα μεσαίου και υψηλού κυβισμού. Σήμερα τα καινούργια αυτοκίνητα κατά την εισαγωγή τους φορολογούνται βάσει της εργοστασιακής τους αξίας αλλά και του κυβισμού του κινητήρα με συντελεστές 5% έως 50% και επιπλέον τον ΦΠΑ.

β) Υπολογισμό τεκμηρίων διαβίωσης με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης.Σήμερα, τα τεκμήρια διαβίωσης υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του αυτοκινήτου και τα έτη παλαιότητας. Το σύστημα αυτό θα αλλάξει και τα τεκμήρια θα υπολογίζονται με βάση τις λιανικές τιμές των Ι.Χ. και συντελεστές που θα οδηγούν σε απομείωση της αξίας τους. Από τις αλλαγές στη φορολογία των οχημάτων, οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα, από την 1η Ιουνίου, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά την είσπραξη επιπλέον εσόδων ύψους 121 εκατ. ευρώ.

2) Επιβολή τέλους 5% στους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας: Το μέτρο-έκπληξη, το οποίο θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, προβλέπει από την 1η Ιουνίου την επιβάρυνση κάθε μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαριασμού τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας με φορολογικό τέλος 5%. Το νέο αυτό «χαράτσι» θα υπολογίζεται επί των καθαρών (προ ΦΠΑ) τηλεπικοινωνιακών τελών. Επί του νέου αυτού τέλους θα επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 23% αρχικά και εν συνεχεία με 24% μετά την επικείμενη αύξηση από 1ης Ιουλίου. Η τελική επιβάρυνση σε ένα μηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 100 ευρώ θα είναι της τάξεως των 5,85 ευρώ, συνυπολογιζόμενου και του ΦΠΑ με συντελεστή αυξημένο από το 23% στο 24%. Δηλαδή, η τελική αύξηση στους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας θα αγγίξει το 6%, από τον προσεχή Ιούλιο.

Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά 65 εκατ. ευρώ.

3) Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 1 – 2 ευρώ ανά κιλό στον εισαγόμενο καφέ: Από την 1η-1-2017 προβλέπεται η επιβολή φόρου στην εισαγωγή ποσοτήτων καφέ, με συντελεστές από 1 έως 2 ευρώ ανά κιλό. Η επιβολή του φόρου αυτού, σε συνδυασμό με την αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, αναμένεται να επιβαρύνει με αυξήσεις κατά 10%-20% τις λιανικές τιμές πώλησης των διάφορων ειδών καφέ. Ετσι, η τιμή πώλησης ενός ελληνικού «διπλού» καφέ θα αυξηθεί από το 1,50 ευρώ στα 1,65-1,80 ευρώ, ενώ οι τιμές του νες καφέ «φραπέ» θα αυξηθούν από τα επίπεδα του 1,5 – 3 ευρώ στα 1,7 – 3,3 ευρώ. Ενας καφές «εσπρέσο» διπλός θα κοστίζει πλέον 1,90-2,80 ευρώ από 1,7-2,5 ευρώ που πωλείται σήμερα σε πολλές καφετέριες.

Από την επιβολή ΕΦΚ στην τιμή του εισαγόμενου καφέ το Δημόσιο προσδοκά την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 60 εκατ. ευρώ.

4) Αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και το υγραέριο. Από τον Ιούνιο θα αυξηθεί ο ΕΦΚ στη βενζίνη κατά 9-10 λεπτά το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης και το υγραέριο κατά 3 λεπτά το λίτρο. Συνυπολογιζόμενου και του ΦΠΑ 23% επί της πρόσθετης διαφοράς φόρου που θα προκύψει από την αύξηση, η τελική επίπτωση στη λιανική τιμή πώλησης της βενζίνης θα είναι μια ανατίμηση της τάξεως των 10,5 έως 12,5 λεπτών ανά λίτρο. Ως εκ τούτου, από τον Ιούνιο η απλή αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα σε τιμές υψηλότερες των 1,4-1,45 ευρώ ανά λίτρο.

Στο πετρέλαιο κίνησης η αύξηση του φόρου κατά 3 λεπτά το λίτρο θα έχει ως συνέπεια η μέση λιανική τιμή να ανέλθει στα 1,08-1,10 ευρώ, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή θα αυξηθεί περίπου κατά 4 λεπτά το λίτρο.

Από την αύξηση του ΕΦΚ στη βενζίνη εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν πρόσθετα έσοδα ύψους 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 100 εκατ. ευρώ προβλέπεται να προκύψουν από την αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης, 90 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και 25 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης.

5) Αυξήσεις 9% στον πάγιο και 30% στον αναλογικό φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνουν τις τιμές των τσιγάρων: Ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τα τσιγάρα θα αυξηθεί από τα 86,50 στα 94,20 ευρώ ανά φορολογική μονάδα (1.000 τεμάχια τσιγάρων) και από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό στο λεπτοκομμένο καπνό. Ο αναλογικός φόρος θα αυξηθεί από 20% στο 26% της λιανικής τιμής πώλησης. Το αποτέλεσμα των αυξήσεων αυτών στους ΕΦΚ των τσιγάρων και του καπνού θα είναι να αυξηθούν οι λιανικές τιμές πώλησης κατά 0,50 έως 1 ευρώ ανά πακέτο.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι από τις αυξήσεις στους ΕΦΚ των τσιγάρων και των λοιπών προϊόντων καπνού θα καταστεί δυνατό να εισπραχθούν επιπλέον φορολογικά έσοδα ύψους 120 εκατ. ευρώ.

6) Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος έκπτωσης 50% στον ΕΦΚ για τις εταιρίες οινοπνευματωδών ποτών που εδρεύουν στα Δωδεκάνησα, από την 1η Ιουνίου. Από την αύξηση των φόρων αυτών εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν επιπλέον 110 εκατ. ευρώ.

7) Αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%, από την 1η Ιουλίου. Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού αναμένεται να προκύψουν ανατιμήσεις σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών.

Ακίνητα, αυτοκίνητα, καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, ροφήματα, λογαριασμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, είδη οικιακού εξοπλισμού, συσκευασμένα και μεταποιημένα είδη διατροφής, είδη σερβιριζόμενα σε καταστήματα μαζικής εστίασης, εισιτήρια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κόμιστρα ταξί και πλήθος άλλων προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. αναλυτικό πίνακα) αναμένεται να ακριβύνουν από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ. Οι ανατιμήσεις θα ξεπερνούν το 1%-2% σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, λόγω … στρογγυλοποιήσεων και πιθανών φαινομένων κερδοσκοπίας.

Ειδικά στα καύσιμα, στα τσιγάρα, στα λοιπά προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά οι ανατιμήσεις θα είναι οι δεύτερες μέσα σε διάστημα ενός μηνός, καθώς θα έχουν προηγηθεί οι αυξήσεις τιμών λόγω της αύξησης των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Ο νέος αυξημένος στο 24% συντελεστής ΦΠΑ θα επιβληθεί και επί των αυξημένων συντελεστών ΕΦΚ των προϊόντων αυτών με συνέπεια οι τιμές τους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εκτιναχθούν στα ύψη.

Ειδικότερα, ένα μήνα μετά την άνοδό τους λόγω αύξησης του ΕΦΚ, οι τιμές της απλής αμόλυβδης θα αυξηθούν και θα προσεγγίζουν ή θα υπερβαίνουν πλέον το 1,5 ευρώ ανά λίτρο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης θα υπερβαίνουν τα 1,08-1,10 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα ύψους 437 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Γιώργος Παλαιτσάκης

1 σχόλιο:

  1. Παλιοκομμούνια γαμώ τα σπίτια σας, τη ράτσα σας και τα μουνιά της μάνα σας..... παλιόπουστες, πατριώτες(χαχαχα εδώ γελάμε), κολωτούμπες, ψεύτες... και πόσα άλλα θέλω να πω. Να με συγχωρέσετε!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή