Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

'Μνημόσυνο' για ΕΚΑΣ

Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους 370.000 δικαιούχους του ΕΚΑΣ, οι οποίοι εκτός από την κατάργηση του επιδόματος, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σταδιακά έως το 2020, θα κληθούν να καταβάλλουν και σημαντικά υψηλότερη συμμετοχή στα φάρμακα. Έως τώρα, η συμμετοχή στα φάρμακα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, που είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος, περιορίζεται στο 10% το πολύ, ενώ υπάρχουν και παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη είναι μηδενική και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ασφαλιστικό Ταμείο, στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται και τα οποία ήδη από φέτος θα οδηγήσουν τουλάχιστον 120.000 δικαιούχους εκτός χορήγησης επιδομάτων, θα προκαλέσουν επιπρόσθετα και την απώλεια αυτού του δικαιώματος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα. Αυτό σημαίνει, ότι στο εξής και οι χαμηλοσυνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα κληθούν να συμμετέχουν στη δαπάνη για τα φάρμακά τους, σε ποσοστό έως 25%.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή του επιδόματος, οι δικαιούχοι πρέπει, από την ψήφιση του νόμου και μετά, να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, να μην υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ.Τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του επιδόματος οριοθετούνται ως εξής:

*ΕΚΑΣ 230 ευρώ το μήνα για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, μέχει 7.216 ευρώ.

*Για εισοδήματα από 7.216,01 ευρώ έως 7.518 ευρώ ετησίως, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 172,5 ευρώ το μήνα.
Για εισοδήματα από 7.518,01 ευρώ έως 7.720 ευρώ ετησίως, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 115 ευρώ το μήνα.
Για εισοδήματα από 7.720,01 ευρώ, έως 7.972 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 57,5 ευρώ το μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου