Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

22 Ιουνίου: Αγίου ΕΥΣΕΒΙΟΥ

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ευσέβιος έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ήταν Επίσκοπος των Σαμοσάτων στην Κομμαγηνή της Συρίας. Διακρίθηκε για τους αγώνες του κατά των αιρετικών Αρειανών και εξορίσθηκε για τα ορθόδοξα φρονήματά του από τον αρειανίζοντα αυτοκράτορα Ουάλεντα στις παρά το Δούναβη χώρες. Μετά το θάνατο του Ουάλεντος (378 μ.Χ.) επανήλθε στην Επισκοπή του και εξακολούθησε τον αγώνα του για την Ορθόδοξη πίστη. Αφού χειροτόνησε πολλούς Επισκόπους προς καταπολέμηση των αιρέσεων, μεταξύ των οποίων και τον Μάρη, Επίσκοπο της αρειανίζουσας πόλεως Δολιχής, φονεύθηκε δια κεράμου που έρριψε επί της κεφαλής του αιρετική γυναίκα.Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Σοφίας τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεὶς τῷ φωτί, τὸν λόγον ἐτράνωσας, τῆς εὐσεβείας ἡμῖν, Εὐσέβιε ἔνδοξε· σὺ γὰρ ἱεραρχήσας, εὐσεβῶς τῇ Τριάδι, ἤθλησας θεοφρόνως, καὶ τὴν πλάνην καθεῖλες. Καὶ νῦν Πάτερ δυσώπησον, σώζεσθαι ἅπαντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου