Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ. Ο τειρεσίας της κινητής τηλεφωνίας

 
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αποκτούν τη δυνατότητα να διενεργούν έλεγχο φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη σε κάθε νέα αίτηση για σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Ο φορέας ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ που είχαν προαναγγείλει ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 άρχισε τη λειτουργία του.
Τα κριτήρια ένταξης πελατών κινητής τηλεφωνίας στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι τα εξής:


α) οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα (90) ημέρες.
β) ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας. Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών θα συμβουλεύονται την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ πριν τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ δεν υπάρχουν τα στοιχεία πελατών που έχουν προβεί σε διακανονισμό ή έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους.


Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Σημειώνεται πως ληξιπρόθεσμη καθίσταται η οφειλή που παραμένει μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται σε αυτόν.

Τα στοιχεία των πελατών στο ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ περιορίζονται αποκλειστικά στο Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ.για ημεδαπούς) ή αριθμό διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και τη χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), το ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και την κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς (δηλ. «α.» ή «β.»).

Οι ασυνεπείς συνδρομητές θα ενημερώνονται εγκαίρως από τον πάροχό τους (π.χ. μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος) για την δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων τους στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, οπότε και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχετε λάβει καμία σχετική ενημέρωση και εντούτοις εκτιμάτε ότι ενδέχεται να διατηρείτε οφειλές σε εταιρεία κινητών επικοινωνιών που εντάσσονται σε μια από τις δύο κατηγορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Υπηρεσίες» στον δικτυακό τόπο του νεοσύστατου φορέα στη διεύθυνση http://www.telegnous.gr/el/ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την υποβολή προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ αίτησης ενημέρωσης.


tech.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου