Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Υπανάπτυκτα υποόντα

Πήγανε στο Δημόσιο Πάρκο, τσάμπα, δώρο της φύσης, κάθισαν δωρεάν στο παγκάκι (ως εδώ τίποτε το αξιόμεμπτο), φάγανε, ήπιανε κι όταν φύγανε τ' άφησαν εκεί.
Στο σπίτι του δε θα τ' άφηναν... Το δημόσιο δεν το σεβόμαστε. Άθλιοι που ζούνε ανάμεσά μας...