Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης γέφυρας πινακίδας δυναμικής σήμανσης σε διάφορες θέσεις της Ν.Ε.Ο Αθηνών – Θεσ/νίκης (κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα) και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Λιτοχώρου (Χ/Θ 422+700) έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (Χ/Θ 412+800), ως ακολούθως:

- Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Α΄ ΦΑΣΗ

Τον περιορισμό της κίνησης των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με τον ταυτόχρονο αποκλεισμό της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ/Θ 423+470 έως και τη Χ/Θ 422+520 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 14.00 ώρα της 19-09-2016 ημέρα Δευτέρα έως 07.00 ώρα της 20-09-2016 ημέρα Τρίτη με σκοπό την προετοιμασία για την υλοποίηση της ρύθμισης.

Η κυκλοφορία δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τον περιορισμό κίνησης σε μία λωρίδα (ΔΛ) στον Α/Κ Λιτοχώρου (Χ/Θ 422+700), καθώς οι αναμενόμενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από μία λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς ανασχέσεις.

Β΄ ΦΑΣΗ

Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τον Α/Κ Λιτοχώρου (Χ/Θ 422+700), μέχρι τον A/K Λεπτοκαρυάς (Χ/Θ 412+800) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση προς Αθήνα, την 20-09-2016 ημέρα Τρίτη κατά τις ώρες 07.00΄ έως και 20.00΄ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Η εκτροπή για την κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: έξοδος από την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης στον Α/Κ Λιτοχώρου (Χ/Θ 422+700) συνεχεία επί της επαρχιακής οδού Λιμένα Λιτοχώρου – Λετποκαρυάς έως τη διασταύρωση με την ανατολική παράπλευρη οδό δεξιάς την τελευταία και μέσω αρχικά της ανατολικής και στη συνέχεια της δυτικής παράπλευρης οδού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (Χ/Θ 412+800), απ’ όπου τα οχήματα θα εισέρχονται στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Γ΄ ΦΑΣΗ

Τον περιορισμό της κίνησης των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με τον ταυτόχρονο αποκλεισμό της αριστερής και μεσαίας Λωρίδας Κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τη Χ/Θ 423+470 έως και τη Χ/Θ 422+520 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, για την απομάκρυνση της σήμανσης αποκλεισμού από το πέρας της Β΄ φάσης έως την ολοκλήρωση απομάκρυνσης της σήμανσης, η οποία προσδιορίζεται το αργότερο μέχρι ώρα 14:00 της 21-09-2016, ημέρα Τετάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου