Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

28% των νέων θέλει να φύγει από Ελλάδα για να βρει δουλειά

Νέα μεγάλη «αιμορραγία» σπουδασμένων νέων καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat που αποκαλύπτει ότι το 28% των Ελληνόπουλων θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα,
για να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό.
Όπως αποκαλύπτει η Eurostat, πάνω από έξι στους δέκα νεαρούς άνεργους Έλληνες, είναι διατεθειμένοι να μετακομίσουν σε άλλη πόλη εντός ελληνικών συνόρων ή και σε άλλη χώρα, προκειμένου να δουλέψουν.

Με βάση τα στοιχεία για το 2016, το 31% δηλώνει έτοιμο να μετακομίσει εντός Ελλάδας, ενώ το 28% θα έφευγε στο εξωτερικό (17% σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και το 11% ακόμη και εκτός Ε.Ε.).


Αντίθετα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 21% δηλώνει έτοιμο να μετακομίσει σε άλλη περιοχή εντός της χώρας του, ενώ μόλις το 12% θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αφήσει την πατρίδα του για κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.

Ταυτόχρονα ένα 17% θα ήταν έτοιμο να μετακομίσει ακόμη και εκτός Ε.Ε. προκειμένου να «ξεφύγει» από την ανεργία. Την ίδια στιγμή, το υπόλοιπο 50% των νεαρών ανέργων δηλώνει διστάζει να αλλάξουν τόπο κατοικίας για να βρει μία δουλειά.

Τα στοιχεία της Eurostat επισημαίνουν ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των νεαρών διαδραματίζει ρόλο στην απόφασή τους.

Οι νεαροί άνεργοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσηςεμφανίζονται πιο έτοιμοι να μετακομίσουν για δουλειά (23% στην ίδια χώρα, 16% αλλού εντός ΕΕ).

Τα στοιχεία καταγράφουν ότι η πλειονότητα των νεαρών εργαζομένων ηλικίας 20-34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάστηκε να αλλάξει τόπο κατοικίας για τη δουλειά στην οποία απασχολείται (90%).

Εξάλλου μόλις το 1% χρειάστηκε να βρεθεί σε άλλη χώρα (εντός ΕΕ) για να βρει δουλειά, ενώ το 8% μετακόμισεεντός της χώρας του για την τρέχουσα δουλειά του.

Περισσότερο διστακτικοί να μετακομίσουν για δουλειά, εμφανίζονται οι νεαροί άνεργοι στη Μάλτα (73% λένε “όχι”), στην Ολλανδία (69%) και στην Κύπρο (68%). Σε 17 μέλη της Ε.Ε. περισσότεροι από τους μισούς είναι έτοιμοι να αφήσουν τον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να βρουν δουλειά.

Η Eurostat καταγράφει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό νεαρών ανέργων που θα μετακόμιζαν εντός των συνόρων της χώρας τους, εντοπίζεται στη Ρουμανία και στη Γερμανία (37% και στις δύο), στην Τσεχία και στην Ιρλανδία (στο 35% και οι δύο).

Τα υψηλότερα ποσοστά νεαρών που δηλώνουν έτοιμοι να φύγουν σε μία άλλη χώρα της ΕΕ για δουλειά παρατηρούνται στην Εσθονία και την Κροατία (αμφότερες 26%) και τη Σλοβενία (25%).

Τέλος το ποσοστό των νεαρών ανέργων που θα εγκατέλειπαν την Ε.Ε. για δουλειά είναι υψηλότερο στην Σουηδία (34%), την Ισπανία και την Φιλανδία (28%) και τη Γαλλία (27%).